Affiliate tracking - wij meten uw succes

zanox biedt tracking aan met een bewezen track record voor zowel nauwkeurigheid als betrouwbaarheid. Door een combinatie van verschillende technologieën zorgen wij ervoor dat alle acties gemeten worden en deze allemaal worden bijgehouden volgens de strengste privacy- en beveiliging regelgeving.  U kunt onze tracking volledig vertrouwen!

Onze klantgerichte trackingmethoden

Aandacht van de bezoeker

Interesse van de bezoeker

Transactie van de bezoeker

View Tracking

Bij view tracking wordt de tracking geactiveerd nadat een advertentie is getoond aan de bezoeker. View tracking wordt gebruikt bij ID, Cookie en Fingerprint-tracking technieken en kan ook externe trackingtechnieken ondersteunen indien nodig.

Click Tracking

Met de zanox click tracking technologie wordt onze tracking onmiddellijk geactiveerd nadat een bezoeker geklikt heeft op een advertentie van ons netwerk. Click tracking wordt gebruikt bij ID, Cookie en Fingerprint tracking en kan ook externe trackingtechnieken ondersteunen indien nodig.

Transactie Tracking

Zodra een bezoeker een transactie heeft afgerond, wordt de zanox transactie geactiveerd. Transactie tracking wordt gecombineerd met Click tracking en eventueel met view tracking. Onze transactie tracking is compatibel met externe trackingtechnologieën.

Onze trackingmethoden

ID tracking

Deze passieve en cookieloze trackingmethode staat ook wel bekend als "sessie tracking" omdat het gebaseerd is op een specifiek ID event voor een unieke browsersessie. Bij een klik- of viewactie genereert het zanox-systeem een unieke event ID (click ID, view ID) welke in de browser wordt meegegeven tot aan de landingspagina van een adverteerder. De adverteerder slaat vervolgens de ID in een open sessie op. Zodra een transactie is gerealiseerd in dezelfde sessie, stuurt de adverteerder deze unieke ID terug naar het zanox systeem met de transactie trackingcode. Hierdoor kunnen we de transactie registreren. Alleen als de adverteerder de ID opslaat en deze terugstuurt binnen dezelfde sessie, kan deze ID tracking "sessie tracking" worden genoemd.

ID tracking kan ook gebruikt worden voor asynchrone tracking implementatie zoals backend tracking, dat ook bekend staat als server naar server tracking.

Cookie tracking

zanox cookie tracking is een actieve trackingmethode die geactiveerd wordt nadat er interactie is geweest met de advertentie in de vorm van een click of view. Een unieke en niet-gepersonaliseerde nummer of event ID (clickID, viewID) wordt dan opgeslagen in cookies op het device van de bezoeker en omvat tevens de volgende data:  

  • Het Affiliate Programma
  • De Publisher
  • De tijd van de actie

Bij zanox cookies worden geen individuele of gepersonaliseerde informatie van de consument opgeslagen. zanox cookies worden gebruikt als cookie container waarbij cookie parameters zijn toegevoegd, verwijderd en geüpdated. De conversie tracking return tijd wordt geautomatiseerd beheerd door het zanox-systeem en is per default vastgesteld op maximaal 90 dagen. Adverteerders kunnen de conversie return tijd naar wens korter instellen.

 

Fingerprint tracking

Met deze passieve trackingmethode creëert zanox een digitale handtekening van de user agents. In aanvulling op de hash waarde die gegenereerd wordt met de waarden van het TCP Protocol, maken we gebruik van de Browser Identifier van het HTTP protocol die ondermeer bestaat uit de variabelen browserversie, operating system, taal, plugins, e.d. van de device waarmee een view, click en /of transactie is gerealiseerd. We hebben een intelligente, rekenkundige matrix ontwikkeld om een speciale digitale handtekening te kunnen genereren op basis van deze informatie.

Herkenning en identificatie die gebaseerd zijn op deze digitale handtekening is wat we “Fingerprint Tracking” noemen. Wat hiervoor nodig is, is de onconditionle request van de trackingcode van een sale en/of lead in dezelfde browser of op hetzelfde device waarmee op de advertentie is geklikt of waarmee de ad is gezien. Zo kunnen we de conversie meten van view- en clickactiviteiten op het device van een consument zonder dat cookies of click IDs nodig zijn.

Onze tracking architectuur

zanox tracking wordt geserveerd via een netwerk van meervoudig gedistribueerde en autonome trackingknooppunten. We hebben aanzienlijke investeringen gedaan zodat we een infrastructuur kunnen bieden waarbij uitval van tracking opgevangen wordt en minimaal is. Hiermee wordt de veiligheid en betrouwbaarheid van de tracking voor adverteerders en publishers gewaarborgd. In aanvulling hierop investeren we blijvend in nieuwe technologieën en infrastructuur met onze technologische en service leveranciers zodat we onze hoge technologische standaard kunnen naleven.

zanox hecht veel waarde aan real-time tracking en verwerking. Het zanox systeem is ontworpen en erop afgestemd om alle events efficiënt real time te kunnen verwerken en onder de maximale mogelijke werkdruk kan draaien. Momenteel verwerkt de zanox tracking architectuur rond de 600 miljoen advertentievertoningen per dag, 50 miljoen clicks per dag en meer dan 2 miljoen transacties per dag.